0
 • No products in the cart.

 • 0
 • No products in the cart.

 • Home

  Katastrofé začala malovat už jako malá holka. Nic pro ni nebylo přirozenější, než nakreslit nebo popsat všechny vize hromadící se v ní jako roj včel okolo limonády. Dát jim konkrétní podobu a hmotu. Netoužila se stát umělkyní, protože jí už byla. Umělec není člověk, který své precizní výtvory vystavuje v galeriích a prodává je sběratelům. Ale kdokoliv, kdo cítí niternou potřebu vyjadřovat se skrze tvorbu a ovlivňuje tím emoce, či názory ostatních.
  Díla prohlubuje silnými kontrasty nejen na metaforické a symbolické bázi, ale také technicky. Kombinuje malbu a kresbu, akvarel a tužku, kvaš a ostré inkoustové linie.
  Protikladu si můžete všimnout i co volby motivů. Obrazy spojuje přirozenost a mysterium. Skutečnost ozdobená malým zrníčkem snovosti
  Fascinace způsoby, jakými se dá myšlenka znázornit, ji vede k experimentům s materiály. Objevuje nové cesty a techniky jimiž lze konkrétní ideu zrealizovat.
  Ráda používá iridescentní barvy, třpytky, kameny, metalické prvky a vše, co si dokáže pohrát s lomem světla. Posouvá vizuální zážitek ještě o kousek dál a potvrzuje tím myšlenku, že nic není takové, jaké se na první pohled zdá.

  Share via: